ประเทศพม่า ที่เรารู้จักกันในชื่อ Myanmar เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับไทยไปทางภาคเหนือ ไล่มาจนถึงภาคตะวันตก เกือบจะไปถึงภาคใต้ หลายๆคนเมื่อมาเที่ยวที่พม่าก็มักจะนึกถึงเว็บคาสิโนเป็นอย่างแรก เพราะนอกจากเว็บคาสิโนออนไลน์จากปอยเปต ก็มีเว็บคาสิโนที่พม่านี่แหละพอจะสูสีกันได้ แต่ถ้าจะไปเสี่ยงโชคอย่างเดียวคงไม่คุ้มเท่าไหร่ วันนี้เรามีสถานที่ขอพรในประเทศพม่ามานำเสนอ

1.เจดีย์ชเวดากอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ ชาวพม่าเคารพสูงสุด โดยมีความเชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบพระเกศา จำนวน ๘ เส้น ให้แก่นายวานิช สองพี่น้อง เพื่อนำมาบรรจุในเจดีย์เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชา ทำให้ชาวพม่าทั้งหลายต่างพากันมาสักการะเป็นอันมาก และยังมีระฆังที่สำคัญมีจารึกของพระเจ้าบุเรงนอง อีก ๑ อัน ที่ทรงมอบไว้ให้ ส่วนสูงจากยอดเจดีย์ถึงฐานล่าง ๓๒๖ ฟุต เจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก

2.เจดีย์ชเวมอดอ มีชื่อเรียกในภาษามอญซึ่งคนไทยคุ้นเคยกับชื่อนี้คือ พระธาตุมุเตา แปลว่า “จมูกร้อน” เพราะกล่าวกันว่าพระเจดีย์องค์นี้สูงมาก ต้องแหงนหน้ามองจนต้องกับแสงแดด ปัจจุบันเจดีย์ชเวมอดอมีความสูงที่ 114 เมตร เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีการสันนิษฐานว่าเจดีย์ชเวมอดอสร้างขึ้นราวประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 10 ตั้งแต่สมัยอาณาจักรมอญเรืองอำนาจ ตามตำนานเล่าว่าพ่อค้าชาวมอญสองคนชื่อมหาศาลและจุลศาล ได้เดินทางไปอินเดียสมัยพุทธกาลและได้รับพระเกศาธาตุจากพุทธองค์ นำกลับมาประดิษฐาน ณ เจดีย์ชเวมอดอ ภายหลังได้มีการบรรจุพระเขี้ยวแก้วไว้ในพระเจดีย์เมื่อปี ค.ศ. 982

3.พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจทีโย ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์กล่าวว่า ฤๅษีติสสะได้รับพระเกศาจากพระพุทธเจ้า และมัดซ่อนไว้ในจุกผมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกลับเพื่อถวายกษัตริย์ ด้วยความปรารถนาที่จะประดิษฐานพระเกศาไว้ในก้อนหินที่มีรูปร่างเหมือนศีรษะของฤๅษี กษัตริย์มีพระมารดาเป็นธิดาของพญานาค พบหินที่ด้านล่างของทะเล และได้รับความช่วยเหลือจากพระอินทร์ ในการหาสถานที่วางหินเพื่อสร้างพระเจดีย์ เรือที่ใช้ในการขนส่งก้อนหินกลายเป็นหิน และเป็นที่เคารพบูชาโดยผู้จาริกแสวงบุญ โดยอยู่ห่างจากพระธาตุไจที่โย่ประมาณ 300 เมตร (980 ฟุต) รู้จักกันในชื่อ พระเจดีย์เจาะตานบาน

4.มหาเจดีย์ชเวสิกอง ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเจดีย์เชื่อกันว่าเจดีย์ชเวซี่โกนเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุและพระทันตธาตุของพระโคตมพุทธเจ้า พระเจดีย์มีรูปทรงระฆังคว่ำมีการปิดประดับทองคำเปลว ฐานเจดีย์มีหลายชั้น เจดีย์เป็นทรงตัน ฐานระเบียงเจดีย์มีแผ่นภาพเคลือบปูนปั้นเล่าเรื่องในนิทานชาดก ที่ทางเข้าของเจดีย์มีรูปปั้นขนาดใหญ่ของผู้ปกป้องศาสนสถาน บริเวณโดยรอบล้อมด้วยวิหารและศาลเจ้าขนาดเล็ก