เปตอง ถือว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งที่ผู้คนรู้จักกันเป็นอย่างดี และล้วนจะนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในทั่วทุกภาคและทุกพื้นที่ในประเทศไทยของเรา เนื่องด้วยกีฬาเปตองนั้นได้นำมาเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา มีบทบาทและนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และทั้งยังสามารถนำกีฬาเปตองไปทำกิจกรรมแบบนันทนาการได้อีกด้วย  ซึ่งกีฬาเปตองในประเทศไทยเรานั้นได้มีการยอมรับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตลอดจนกีฬาเปตองจึงมีบทบาทสำคัญที่ระบบการศึกษาไทย หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชนต่างยกย่องกีฬาเปตองให้เป็นกีฬานันทนาการอันดับหนึ่งเลย เพราะการเล่นเปตองสามารถทำให้ผ่อนคลายจากความเครียดได้เป็นอย่างดี และยังทำให้เกิดความสามัคคีกับหมู่คณะอีกด้วย กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นกันกลางแจ้ง ซึ่งมีการเล่นกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์แล้ว…